Activități

Venim în sprijinul celor care solicită o informare corectă cu privire la drepturile copiilor și directivele  UE 

Reprezentanță legală și consiliere juridică pentru soluționarea problemelor complexe pe care le ridică justiția pentru minori.

Soluționarea alternativă a litigiilor familiale cu copii minori și a cazurilor de răpire parentală, internațională.

ustiție pentru Minori este prima organizație din România care oferă consultanță legală de specialitate și acces la o comunitate internațională de profesioniști în domeniul avocaturii și medierii transfrontaliere în dreptul familiei și drepturile copiilor, cooperare la nivel internațional, având o echipă pluridisciplinară formată din expert social, psihiatru pentru copii, consultanți de specialitate la nivel european.

În cazurile de răpire parentală, oferim: consultanță legală, reprezentare juridică în Instanță din partea avocaților cu experiență în domeniu, expertiză socială și mediere specializată.

Citește mai mult aici.

 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor și copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial și protejării copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi;
 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi acordă îndrumare specializată;
 • încheie parteneriate şi colaborări cu organizaţiile neguvernamentale şi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea garantarii şi diversificării serviciilor destinate protejării copiilor și combaterii violenţei asupra copiilor.

Cursuri de pregătire și training de specialitate în domeniile aferente drepturilor minorilor și răpire parentală, precum: mediere transfrontalieră, expertiză socială, psihologie infantilă, justiție restaurativă.

 • elaborarea strategiilor în privința garantării drepturilor minorilor în sistemul justițiar
 • sprijinirea de activități științifice și cercetare pentru specialiștii din domeniul justiției pentru minori
 • editarea de reviste cu cazuistică și opinii de specialitate referitoare la justiția pentru minori
 • în cadrul grupurilor de lucru vom căuta soluții pentru diferite situații ale sistemului judiciar, printre care și cea a administrării probelor în cauzele cu minori, termenii fiind adesea nerespectați
 • monitorizarea executării sentințelor, dar și reglementarea de alternative la măsurile privative de libertate pentru minori
 • sprijinirea minorului în situație de risc prin activități și programe educative în vederea reinserției sociale
 • realizarea unui forum de experți pentru cooperare în vederea schimbului de informații și acordării unei asistente optime
 • colaborarea cu autoritățile, instituțiile, asociațiile și alți specialiști din țară și din străinătate
 • realizarea unui forum de experți pentru cooperarea în vederea schimbului de informații și acordării asistenței optime
 • coordonarea profesională̆ între autoritățile statelor și adoptarea unei abordări multidisciplinare unitare
 • colaborarea cu specialiști: avocați,  mediatori, experți în drepturile copiilor și parenting, din țară și din străinătate
 • realizarea unei comunități de specialiști în dreptul familiei și drepturile copiilor
 • cooperare internațională cu instituțiile și autoritățile din străinătate pentru soluționarea cazurilor de răpire internațională
 • intermediere între autoritățile române și cele din alte state în vederea facilitării schimbului de informații.
 • asocierea cu alte organizații naționale și internaționale care au aceleași obiective în realizarea justiției în interesul minorilor.

Activități pentru tineri

Prin intermediul lor promovăm facilitarea accesului copiilor la informații și recomandări de natură juridică

Tinerii interesați pot accede la sesiuni de mentorat alături de profesioniștii din echipa noastră și la cursuri privind drepturile copiilor

Concurs de creație: Articol/ desen/ fotografie despre viziunea asupra conceptelor de Justiție / Mediere.

Așteptam creațiile voastre la adresa de mail: concurs@jfm-ro.org

Întâlniri organizate dintre voluntarii mai multor instituții naționale și internaționale

 • cursuri educative cu privire la drepturile copilului și procedurile judiciare civile și penale care implică minorii, atât la nivel național, cât și la nivel european;
 • programe de perfecționare pentru specialiștii care activează în domeniul justiției pentru minori;
 • evenimente în persoană sau hibride organizate alături de profesioniști la nivel național și internațional cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului.

Pentru mai multe informații și înscriere: office@jfm-ro.org