EnglishFrenchGermanItalianRomanian
Logo JUSTITIE PENTRU MINORI color_450
Little boy playing superhero at the playground

Misiunea noastră

Organizația noastră lucrează cu și pentru copiii din România și din străinătate, cu scopul de a mobiliza autoritățile pentru a obține o cooperare judiciară mai bună și pentru a crea rețele transfrontaliere de specialiști care împărtășesc aceleași valori.

Scopul Asociației este crearea de grupuri de lucru cu profesioniști din domeniul juridic și domenii conexe, din România și statele membre ale Uniunii Europene, în vederea elaborării de propuneri procedurale de îmbunătățire a justiției pentru minori.

De asemenea, Asociația ‘Justiție pentru Minori’ oferă asistență copiilor și familiilor care se confruntă cu situații sociale rezultate în urma migrației. Organizăm și coordonăm soluționarea cazurilor transfrontaliere de dreptul familiei, răpire internațională și cereri de relocare a minorilor în alte state.

Părinții au posibilitatea alături de noi să ajungă la o soluție în privința separării sau a stabilirii domiciliului copilului și a vizitelor celuilalt părinte, cu respectarea drepturilor dar și a interesului superior al copilului lor.

Proiect intern: ne propunem determinarea legiferarii unei dispoziții care sa permita magistraților in materie de minori și familie sa dispună un control al conduitei  parintilor părți dupa soluția initiala, necesar in cazul existenței unei situatii de conflict evident intre părinți.
 
Proiect extern: ne propunem modificarea procedurii de administrare a probelor prin comisii rogatorii la nivel comunitar in sensul transmiterii probelor electronic si comunicării directe intre magistrații implicați in cauza cu scopul realizării unei anchete sociale mai edificatoare pentru soluționarea cazului și intr un termen care sa corespundă principiului celeritatii.

Obiectivele noastre

  1. Sprijinirea entităților publice guvernamentale și din sfera societății civile pentru a soluționa problemele complexe pe care le ridică justiția pentru minori
  2. Contribuirea cu propuneri concrete în urma colaborării între specialiști pentru elaborarea de proceduri unitare la nivel european cu privire la justiția pentru minori
  3. Dezvoltarea de programe de perfecționare a specialiștilor care activează în domeniul justiției pentru minori
  4. Sprijinirea de activități științifice și cercetare pentru specialiștii din domeniul justiției pentru minori
  5. Organizarea de grupuri de lucru interdisciplinare în scopul îmbunătățirii justiției pentru minori
  6. Organizarea de conferințe pe tema justiție pentru minori

7. Colaborarea cu organizații internaționale și autorități publice naționale și internaționale care își desfășoară activitatea în domeniul justiției pentru minori
8. Editarea de reviste cu cazuistică și opinii de specialitate referitoare la justiția pentru minori
9. Realizarea de protocoale de colaborare cu structuri statale sau din societatea civilă cu competențe în sfera justiției pentru minori
10. Elaborarea de ghiduri de bune practici în sfera justiției pentru minori
11. Propunerea îmbunătățirii mecanismelor de cooperare cât mai eficiente între autoritățile naționale și internaționale care au competențe în procesul justiției pentru minori
12. Elaborarea de proiecte în scopul accesării fondurilor europene pentru desfășurarea activităților de îmbunătățire a justiției pentru minori
13. Colaborarea cu autoritățile publice la nivel local și național în vederea derulării de programe și proiecte privitoare la justiție pentru minori 

Întrebări și răspunsuri

Drepturile omului sunt drepturile pe care atât copiii, cât și adulții le posedă. Datorită vârstei, copiii sunt vulnerabili și fragili și au nevoie de mai multă protecție și sprijin. În sistemul actual juridic, la nivel internațional, vocea lor nu este adesea auzită, ceea ce constituie un abuz în condițiile în care măsurile luate nu respectă interesul lor suprem.

Interesul superior al copilului înseamnă datoria părinților de a lua cea mai bună decizie pentru bunăstarea, bună dezvoltare psiho-emoțională și protecția copilului. Putem spune că interesul superior al minorului a fost realizat când și părerea sa a fost luată în considerare sau, cel puțin, atunci când i s-a explicat procedura procesuală în care este implicat sau direcția pe care o va lua această procedură, conform sau în ciuda dorințelor sale.

 

Articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede că orice persoană este liberă să se exprime. Această înseamnă că și copilul are dreptul să își exprime propria părere din momentul în care își formează discernământul și are maturitatea de a înțelege consecințele oricărei acțiuni sau alegeri. Pentru aceasta este foarte important ca minorului să îi fie explicate precondițiile, situația și urmările oricărei alegeri în cadrul procesului la care participă. Totodată este importantă nu numai ascultarea sa, dar și luarea în considerare de către autorități a intenției și voinței minorului, audierea în condiții ce oferă siguranță minorului, asistarea sa de către profesioniști specializați în cazurile cu minori.

 

Directiva privind drepturile victimelor (2012/29/UE) cuprinde următoarele garanții: audierile victimelor -copii sunt limitate, se desfășoară în incinte special concepute și sunt efectuate de specialiști care au beneficiat de o formare profesională în acest scop – dacă este posibil; se va evita contactul vizual dintre copil și autorul infracțiunii; copiii nu trebuie să se înfățișeze în instanță in personam, fiind, în schimb, audiați prin intermediul tehnologiilor de comunicare sau prin folosirea de înregistrări ale audierilor pe suport audiovizual, utilizate drept probe; nu se permite accesul publicului la audieri; copiii sunt însoțiți de un reprezentant legal sau de un adult ales de ei. Garanțiile sunt menite să faciliteze cooperarea minorului victimă cu autoritățile și să reducă stresul și teamă copilului audiat.

 

În România, pentru evaluarea interesului superior al copilului, Instanța este obligată să procedeze la ascultarea acestuia dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Este posibilă totuși audierea copilului de până la 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră necesar acest lucru pentru soluționarea cauzei, așa cum Codul Civil prevede conform art. 264. La nivel european, se consideră că ar trebuie stabilite criterii clare pentru a determina nivelul de maturitate al unui copil și să fie adoptate metode de evaluare a maturității copilului pentru a garanta tuturor copiilor, indiferent de vârstă , dreptul de a fi ascultat. Mai mult, lacunele judiciare privind modul în care specialiștii trebuie să desfășoare audierile, mai ales în cazul procedurilor civile, trebuie delimitate și eliminate prin abordarea unor orientări comune la nivel european.

Cuplurile cu copii minori, care decid să se despartă și doresc să se întoarcă în țară sau să se mute în altă țară, pot săvârși infracțiunea de răpire internațională în momentul în care decizia este luată unilateral, fără consimțământul celuilalt părinte sau fără o decizie judecătorească.

Situațiile de deplasare sau de reținere ilicită a copilului de la locul său obișnuit de reședință (reședința obișnuită) constituie fapte de răpire de copii comise de către unul dintre părinți.

De obicei, această se întâmplă în cazul cuplurilor mixte care decid să se despartă, iar mama – româncă, de cele mai multe ori, decide revenirea în țară alături de copil fără consimțământul tatălui copilului/soțului. În aceste cazuri, trebuie ca părintele abandonat să solicite asistență judiciară imediat deoarece pasivitatea poate fi considerată în acest caz acceptare tacită a situației. Cazurile de răpire internațională sunt reglementate de Convenția de la Haga din 1980 și Regulamentul Bruxelles II bis. Acesta din urmă prevedere un termen de soluționare a cererii de 8 săptămâni și recomandarea de a se încerca soluționarea prin mediere transfrontalieră. Regulamentul a intrat în vigoare în luna august.

În cazurile transfrontaliere, Regulamentul Bruxelles IIa sau Regulamentul privind obligațiile de întreținere și o cooperare judiciară mai strânsă sunt importante pentru apărarea drepturilor copiilor și asigurarea accesului acestora la justiție. Deși ar trebui să se evite separarea inutilă a familiei, orice decizie privind mutarea unui copil nu poate fi realizată decât cu respectarea drepturilor copilului. În cazurile transfrontaliere, există o legătură strânsă a copilului cu un alt stat membru, ori prin prisma faptului că părinții au cetățenii diferite, ori datorită faptului că părinții de aceeași naționalitate au decis să emigreze. În aceste situații apar provocări dacă părinții decid să se separe sau să divorțeze, ceea ce determină aplicarea cu urgență a unor măsuri adecvate pentru garantarea drepturilor copilului. În august 2022, Comisia Europeană va actualiza Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa (reformare) ceea ce va oferi o mai buna înțelegere și claritate.

Dintre cele mai importante amintesc:

  • Conventia Europeană a Drepturilor Omului,
  • Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (CDC), pe care toate statele membre ale UE au ratificat-o, continuă să ne orienteze acțiunile în acest domeniu.
  • Orientările Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului, adoptate în anul 2010, care promovează drepturile copilului de a fi ascultat, de a fi protejat și de a nu fi discriminat, precum și principiul intereselor superioare ale copilului.
  • Si altele

Faptul că există termene mult prea lungi în rezolvarea cauzelor cu minori, tergiversare cauzată de lipsa unei platforme pentru transmiterea actelor procesuale și procedurale și pentru cooperarea între specialisti, dar și lipsa armonizării practicilor, ne-a determinat să căutăm un mecanism de coordonare între specialiști la nivel național și internațional.

Abordarea multidisciplinară presupune o echipa formată din specialiști cu expertiză diferită dar centrată pe protecția drepturilor copiilor și adaptată nevoilor copilului, specialiști formați special în drepturile copiilor a căror colaborare are scopul de a reduce orice posibil efect negativ asupra copiilor aflat într -un litigiu. De exemplu, frecvent este cerută repetarea audierii minorului ceea ce cauzează un stres și anxietate semnificative copilului. O echipa pluridisciplinară oferă garanție procedurală și informațiile complete minorului aflat într -o situație juridică particulară.